Zásady ochrany osobních údajů

(aktualizováno 25. května 2018)
Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat. Subjektem osobních údajů jste Vy.

Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci a provozovateli tohoto e-shopu , podnikateli Milanovi Chomistekovi. (dále jen správce), se sídlem Na Sedlácích 1613, 739 34 Šenov, IČ: 26851261.
Při zpracování osobních údajů dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení na ochranu spotřebitele.
Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.
Pro splnění uzavřené kupní smlouvy budou po Vás vyžadovány osobní údaje při vyplnění objednávky

• Jméno a příjmení
• Adresa pro zaslání objednaného zboží
• Kontakty – telefon, e-email

Tyto osobní údaje používáme pro vyřízení objednávky a splnění kupní smlouvy . Pokud si u nás objednáte zboží, používáme.

Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte.

Osobní údaje na daňovém dokladu uchováváme po dobu, jež vyžaduje zákon o účetnictví.

Pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout.

Správce uděluje souhlas přepravním společnostem, dopravcům a externím dodavatelům zboží ke zpracování osobních dat pro potřeby doručení Vaší objednávky, pouze však v rozsahu nezbytně nutném pro doručení.

Správce uděluje souhlas externímu poskytovateli webových služeb a služeb hostingu , pouze však v rozsahu nezbytně nutném pro fungování e-shopu.

Hesla v e-shopu: Vámi zvolené heslo pro přihlášení do uživatelského účtu se ukládá šifrovaně a nelze jej číst. Žádný z prodejců ani administrátorů proto nemůže vaše heslo jakkoliv zjistit. Při ztrátě hesla můžete vygenerovat heslo zcela nové pomocí odkazu Zapomenuté heslo. Nové heslo bude zasláno na uvedený registrační e-mail.

Zásady bezpečnosti osobních údajů dodržuje již mnoho let, tak aby citlivá data byla chráněna a nebyla zneužívána např. konkurencí pro její vlastní prospěch. Přístupy k datům jsou chráněny hesly, zpracovatelé mají omezené pravomoci k nakládání s citlivými daty, používáme firewall a antivirové programy.

Vše v souladu novým nařízením GDPR, platném od 25.5.2018.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů.

Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany naší firmy u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:

e-mail : info@moraviawood.cz

písemně na adrese :Na Sedlácích 1613, ŠENOV PSČ 73934 (adresa provozovny)

V této souvislosti budete požádáni o možnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.